Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț
Strada Gavril Galinescu 13, Piatra Neamț, jud Neamț, CIF 22900445
denumit ȋn continuare “Promotor de Proiect”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț
Str. Alexandru cel Bun, 11, Piatra Neamt, jud. Neamt, CIF 9648872
denumit ȋn continuare “Partener de Proiect”

Asociația Social Alert
Bd Mareșal Averescu nr. 17, corp F, etaj 4, sector 1 București, CIF 34996673
denumit ȋn continuare “Partener de Proiect”

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro