Calitate și Incluziune prin Educație

Este un proiect finanțat în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situație de risc”, Apel 2 „Copii și tineri în situații de risc”, cu sprijinul financiar al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii rromilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

”Calitate și Incluziune prin Educație” este un proiect la nivel regional destinat beneficiarilor din județele Neamț și Iași, cu o durată de 30 de luni, începând din septembrie 2021. Valoarea proiectului este de 7.138.650 lei, din care Grant N 6.067.852,5 lei și cofinanțare publică 1.070.797,5 lei.

Rezumatul proiectului „Calitate și Incluziune prin Educație”

Proiectul nostru își propune integrarea educațională și socială a unui număr de 363 de copii aflați în risc de excluziune socială, din cauza riscului crescut de abandon școlar și a unui număr de 550 de copii cu cerințe educaționale speciale, aceștia constituind grupul țintă (GT) principal.

Proiectul propune un model de intervenție integrată la care comunitățile vizate nu au acces și are în vedere acționarea asupra copiilor pe 3 direcții:

– în mod direct
– prin comunitatea educațională
– prin părinți.

Proiectul „Calitate și incluziune prin educație” urmărește, pe de o parte, obținerea unor rezultate directe de creștere a calității incluziunii educaționale pentru acești copii, dar urmărește, totodată, familiarizarea și implementarea în cele 16 comunități sprijinite, a unui model performant de educație incluzivă prin activități de consiliere, formare, comunicare pe mai multe direcții destinate unui număr de 200 de experți educaționali și sociali și, de asemenea, unui număr de 500 de părinți ce constituie grupul țintă (GT) secundar.

Principalele obiective urmărite în cadrul proiectului „Calitate și incluziune prin educație sunt:

-creșterea nivelului de incluziune educațională și socială pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES);

– scăderea riscului de abandon școlar și creerea unor sisteme de sprijin de lungă durată la nivelul comunității prin lucrul cu experții și cu părinții copiilor.

Parteneriatul este esențial în atingerea acestor obiective, toți partenerii având, în primul rând, o expertiză extinsă la nivel local, regional, dar și național, în lucrul cu aceste categorii care alcătuiesc grupurile țintă. Astfel, promotorul proiectului (PP), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț (CJRAE) și partenerul 1 (P1), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (DGASPC) au acces extins la comunitățile sprijinite, prin prisma activității lor de bază, dar au și o expertiză extinsă necesară acestui tip de intervenție. Partenerul 2 , Asociația Social Alert România (P2), a fost selectat tocmai datorită experienței sale extinse în programe de formare a experțior educaționali și sociali, la nivel național. Astfel, parteneriatul se dorește să fie unul de lungă durată și să contribuie la crearea acestui tip de intervenție, dar și la multiplicarea și extinderea lui în perioada de durabilitate și pe termen lung.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro